Personvernfråsegn
Personvernerklæring
 
Selskapet lagrar informasjon du oppgir til selskapet, som vi treng for å kunne levere tenesta du tingar. Selskapet gir ikkje ut informasjon til tredjepart anna enn viss det er nødvendig for å levere tenesta til deg. 

Du kan få opplyst kva informasjon vi har om deg viss du kontaktar selskapet på post@midsundingen.no og også få sletta opplysningane om det er ønske om det.